Chính sách người dùng

Chính sách người dùng

Ngày đăng: 20/04/2024 10:06 AM

    Xin vui lòng đọc bản Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng để hiểu hơn những cam kết mà Mộc An, thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người dùng khi truy cập website của chúng tôi.

    Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng và gây dựng được niềm tin cho bạn là mục tiêu mà chúng tôi hướng đến. Chính vì vậy, Mộc An sẽ dùng các thông tin cá nhân mà quý khách hàng đã tin tưởng và cung cấp cho chúng tôi tuân thủ theo nội dung của chính sách này. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến mục đích sử dụng chính đáng.